Hình ảnh Sản Phẩm của CÔNG TY

Hình ảnh công ty

Tin tức Mới

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kì 2017 -2021

Ngày 12/01/2017 Công ty CP thủy sản Hoài Nhơn tổ chức đại hội đồng cổ đông nhiệm kì năm... Xem thêm

Hội nghị khách hàng Xí nghiệp xăng dầu 2015

Sáng ngày 15/03/2015, xí nghiệp xăng dầu Hoài Nhơn thuộc công ty CP thủy sản Hoài Nhơn đã tổ... Xem thêm